Splitsen van woningcorporaties noodzakelijk?

Splitsen van woningcorporaties noodzakelijk?

Jan van der Moolen, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), zegt in Aedes Magazine 15-16/2011 dat woningcorporaties hun commerciële activiteiten in een aparte BV moeten onderbrengen. Hij vindt dat een woningcorporatie elke schijn van kruissubsidiëring of overcompensatie moet voorkomen, “anders sta je al meteen met 1-0 achter”. Een opmerkelijke uitspraak van de man die [...] Read More »

Nieuwe toezichthouder voor woningcorporaties

Nieuwe toezichthouder voor woningcorporaties

De ministerraad heeft op 29 april jl. besloten om een nieuwe autoriteit in het leven te roepen die toezicht gaat houden op woningcorporaties. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal hiervoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. Uit het persbericht van de Ministerraad blijkt dat de nieuwe autoriteit toezicht zal gaan houden op zowel [...] Read More »

Buitenlandse steun voor beroep woningcorporaties tegen staatssteunbeschikking

Buitenlandse steun voor beroep woningcorporaties tegen staatssteunbeschikking

Aedes, de branchevereniging van de Nederlandse woningcorporaties, heeft in Aedes-Magazine (20/2010)  bekend gemaakt dat het beroep dat 9 woningcorporaties (ondersteund door 124 andere woningcorporaties) hebben ingesteld tegen de beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 inmiddels ook steun heeft gekregen uit het buitenland. Volgens Aedes-Magazine hebben de Franse organisatie van woningcorporaties Union Sociale pour [...] Read More »

Beroep ingesteld tegen de beschikking staatssteunregels woningcorporaties

Beroep ingesteld tegen de beschikking staatssteunregels woningcorporaties

Zowel de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) , de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) als 9 woningcorporaties (ondersteund door 124 andere woningcorporaties) hebben beroep ingesteld tegen de beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 waarin is vastgesteld onder welke omstandigheden een woningcorporatie staatssteun mag ontvangen.  De BNG (zaak T-151/2010) voert kort samengevat [...] Read More »

Staatssteunregels woningcorporaties toch op 1 januari 2010 ingevoerd

Staatssteunregels woningcorporaties toch op 1 januari 2010 ingevoerd

Minister van Middelkoop heeft de Tweede Kamer op 31 augustus jl. laten weten dat de staatssteunregels voor woningcorporaties toch op 1 januari 2010 worden ingevoerd. De minister wil niet langer wachten omdat hij vreest dat de Europese Commissie bij niet-tijdige invoering een inbreukprocedure start. Bovendien is de minister van mening dat de bezwaren tegen de [...] Read More »

Invoering staatssteunregels woningcorporaties heeft verstrekkende gevolgen

Invoering staatssteunregels woningcorporaties heeft verstrekkende gevolgen

Minister Van Middelkoop heeft de Tweede Kamer op 1 juli jl. laten weten dat woningbouwcorporaties die in aanmerking willen komen voor staatssteun vanaf 1 januari 2011 90% van de vrijgekomen sociale huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000,–. Het gaat daarbij om woningen met een maandelijkse huurprijs onder € 647,53.  Ook [...] Read More »

Rechtbank vernietigt vrijstelling en bouwvergunning voor realiseren van een zwembad

Rechtbank vernietigt vrijstelling en bouwvergunning voor realiseren van een zwembad

Onlangs is een interessant vonnis van de Rechtbank Arnhem (LJN BK6383) gepubliceerd. De Rechtbank stelde vast dat de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente aan het plaatselijke zwembad in strijd was met de staatssteunregels. Om deze reden vernietigde de Rechtbank de vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan en de bouwvergunning voor de realisatie van het betreffende zwembad. Realisatie [...] Read More »

Staatssteun aan woningcorporaties – Wat mag wel en wat mag niet (meer)

Staatssteun aan woningcorporaties – Wat mag wel en wat mag niet (meer)

In december 2009 heeft de Europese Commissie in een beschikking (steunmaatregels E 2/2005 en N 642/2009) uiteengezet onder welke voorwaarden staatsteun mag worden verleend aan woningcorporaties (hierna “woco´s”). De beschikking heeft zowel betrekking op bestaande steunmaatregelen als een nieuwe steunmaatregel. Bestaande steunmaatregelen  (staatssteunzaak E 2/2005) Vanaf juli 2005 heeft Nederland met de Europese Commissie overleg gevoerd over [...] Read More »

Staatssteun aan woningcorporaties – Wat mag wel en wat mag niet (meer)

Staatssteun aan woningcorporaties – Wat mag wel en wat mag niet (meer)

In december 2009 heeft de Europese Commissie in een beschikking (steunmaatregels E 2/2005 en N 642/2009) uiteengezet onder welke voorwaarden staatsteun mag worden verleend aan woningcorporaties (hierna “woco´s”). De beschikking heeft zowel betrekking op bestaande steunmaatregelen als een nieuwe steunmaatregel. Bestaande steunmaatregelen  (staatssteunzaak E 2/2005) Vanaf juli 2005 heeft Nederland met de Europese Commissie overleg gevoerd over [...] Read More »

Scroll To Top